ยินดีต้อนรับ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน
 
 
     
ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์(พัฒนาใหม่) สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร