ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

 

ประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องการลา หรือ ขอไปราชการให้บันทึกลงในระบบ AMSS++ ได้เลย ไม่ต้องแจ้งลา และ ไปราชการในระบบนี้แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก AMSS++ ให้โดยอัตโนมัติ