ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล สพป.อุดรธานีเขต 3
     
  สรุปข้อมูลภาพรวมทั้งเขตปีการศึกษา 2563  
     
1. ยอดบันทึกข้อมูล จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 203 โรงเรียน บันทึกทั้งหมด  โรงเรียน คิดเป็น  %  
     
2. ยอดรวมความพร้อมนักเรียน (คน)
ยอดนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่มีความพร้อมนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม
321221221919903
     
3. ความพร้อมคิดเป็นร้อยละ
มีความพร้อมศึกษาทางไกล(ร้อยละ)ไม่พร้อมศีกษาทางไกล(ร้อยละ)
38.0461.96
 
     
   
     
4. จำนวนความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกลแยกตามประเภท
พร้อมเรียนทางอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ PC/NoteBookพร้อมเรียนผ่าน SmartPhone/Tabletพร้อมเรียนผ่านจานดาวเทียม DLTVพร้อมเรียนผ่านฟรีทีวี (เสาอากาศ/ดิจิตอลทีวี)
24921082965297956
 
     
5. คิดเป็นร้อยละตามประเภท
พร้อมเรียนทางอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ PC/NoteBookพร้อมเรียนผ่าน SmartPhone/Tabletพร้อมเรียนผ่านจานดาวเทียม DLTVพร้อมเรียนผ่านฟรีทีวี (เสาอากาศ/ดิจิตอลทีวี)
7.7633.7120.3324.77
 
     
6. สรุปความพร้อมด้านช่องทางสื่อสารของโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมดมีอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมีกลุ่ม Line สำหรับสื่อสารกับผู้ปกครองมีหน้า Facebook สำหรับสื่อสารกับผู้ปกครอง
2032022992157
 
  * หมายเหตุ 1 โรงเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้
หนองหาน 2 บ้านนางิ้ว
 
     
7. ความพร้อมด้านช่องทางการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมดมีอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมีกลุ่ม Line ไว้สื่อสารกับผู้ปกครองมีหน้า Facebook ไว้สื่อสารกับผู้ปกครอง
100.0099.0014.0045.0077.00
 
     
8. สรุปความพร้อมด้านผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนทั้งหมดผู้ปกครองมีความพร้อมในการสอนเด็กที่บ้านผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็ก
321221377118351
 
     
9. ความพร้อมของผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ
จำนวนนักเรียนทั้งหมดผู้ปกครองมีความพร้อมในการสอนเด็กที่บ้านผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็ก
100.0042.8757.13
 
     
10. สรุปความพร้อมด้านอุปกรณ์
จำนวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนทางไกลนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ไว้สำหรับเรียนทางไกลใดๆเลย
321221987712245
 
     
11. สรุปความพร้อมด้านอุปกรณ์ (คิดเป็นร้อยละ)
จำนวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนทางไกลนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ไว้สำหรับเรียนทางไกลใดๆเลย
100.0061.8838.12
 
     
12. สรุปความพร้อมแยกตามกลุ่ม
ลำดับกลุ่มนักเรียนทั้งหมดมีความพร้อมไม่มีความพร้อมศน. ที่ดูแลเบอร์โทร ศน. ที่ดูแล
1หนองหาน 1340210252377ศน.วรรษพร แสงโยจารย์0932451663
2หนองหาน 226469961650ศน.พิศมัย แก้วแสงใส0847934219
3หนองหาน 31496710786ศน.จุฑาพร อนุสรณ์0836740311
4หนองหาน 425769451631ศน.ชวลิต นามโยธา0847934219
5บ้านดุง 1445518912564ศน.ปรีชา อินสุวอ0847778534
6บ้านดุง 224076921715ศน.บำเพ็ญ วรบุตร0642625185
7บ้านดุง 3296210291933ศน.มงคล จันทร์งาม,ศน.ทวีชัย ลำมูล0886464374,0971148338
8บ้านดุง 419386281310ศน.ศิริกัญญา ดรครชุม0885164436
9ไชยวาน399317002293ศน.อรอนงค์ ซิมป์สัน,ศน.วาสนา ธนูนิล0935562090,0872364235
10ทุ่งฝน24989021596ศน.ลักขณากร ทรงถิ่น0918681599
11พิบูลย์รักษ์21129211191ศน.มะลิวัน สมศรี0934685557
12กู่แก้ว1637780857ศน.บุญกอง บุดดีคำ0802456832
 
     
13. สรุปความพร้อมแยกตามกลุ่มคิดเป็นร้อยละ
ลำดับกลุ่มนักเรียนทั้งหมดมีความพร้อมไม่มีความพร้อมศน. ที่ดูแลเบอร์โทร ศน. ที่ดูแล
1หนองหาน 1100.0030.1369.87ศน.วรรษพร แสงโยจารย์0932451663
2หนองหาน 2100.0037.6462.36ศน.พิศมัย แก้วแสงใส0847934219
3หนองหาน 3100.0047.4652.54ศน.จุฑาพร อนุสรณ์0836740311
4หนองหาน 4100.0036.6863.32ศน.ชวลิต นามโยธา0847934219
5บ้านดุง 1100.0042.4557.55ศน.ปรีชา อินสุวอ0847778534
6บ้านดุง 2100.0028.7571.25ศน.บำเพ็ญ วรบุตร0642625185
7บ้านดุง 3100.0034.7465.26ศน.มงคล จันทร์งาม,ศน.ทวีชัย ลำมูล0886464374,0971148338
8บ้านดุง 4100.0032.4067.60ศน.ศิริกัญญา ดรครชุม0885164436
9ไชยวาน100.0042.5757.43ศน.อรอนงค์ ซิมป์สัน,ศน.วาสนา ธนูนิล0935562090,0872364235
10ทุ่งฝน100.0036.1163.89ศน.ลักขณากร ทรงถิ่น0918681599
11พิบูลย์รักษ์100.0043.6156.39ศน.มะลิวัน สมศรี0934685557
12กู่แก้ว100.0047.6552.35ศน.บุญกอง บุดดีคำ0802456832
 
     
14. สรุปประเภทความพร้อม แยกตามกลุ่ม
ลำดับกลุ่มนักเรียนทั้งหมดพร้อมเรียนผ่าน Internet (PC/Notebook)พร้อมเรียนผ่าน SmartPhone/Tabletพร้อมเรียนผ่าน จานดาวเทียม DLTVพร้อมเรียนผ่าน FreeTV (เสาอากาศ/DigitalTV)ศน.ผู้ดูแลศน.ผู้ดูแล
1หนองหาน 1340212713234591268ศน.วรรษพร แสงโยจารย์0932451663
2หนองหาน 22646161912603711ศน.พิศมัย แก้วแสงใส0847934219
3หนองหาน 31496114604443482ศน.จุฑาพร อนุสรณ์0836740311
4หนองหาน 42576223663494819ศน.ชวลิต นามโยธา0847934219
5บ้านดุง 144555661788965992ศน.ปรีชา อินสุวอ0847778534
6บ้านดุง 2240756627290356ศน.บำเพ็ญ วรบุตร0642625185
7บ้านดุง 32962234882597626ศน.มงคล จันทร์งาม,ศน.ทวีชัย ลำมูล0886464374,0971148338
8บ้านดุง 41938204584593604ศน.ศิริกัญญา ดรครชุม0885164436
9ไชยวาน39934831404859781ศน.อรอนงค์ ซิมป์สัน,ศน.วาสนา ธนูนิล0935562090,0872364235
10ทุ่งฝน2498146873399651ศน.ลักขณากร ทรงถิ่น0918681599
11พิบูลย์รักษ์211297543410391ศน.มะลิวัน สมศรี0934685557
12กู่แก้ว163781626417275ศน.บุญกอง บุดดีคำ0802456832
 
     
15. สรุปประเภทความพร้อมแยกตามกลุ่มคิดเป็นร้อยละ
ลำดับกลุ่มนักเรียนทั้งหมดพร้อมเรียนผ่าน Internet (PC/Notebook)พร้อมเรียนผ่าน SmartPhone/Tabletพร้อมเรียนผ่าน จานดาวเทียม DLTVพร้อมเรียนผ่าน FreeTV (เสาอากาศ/DigitalTV)ศน.ผู้ดูแลศน.ผู้ดูแล
1หนองหาน 1100.003.7338.8913.4937.27ศน.วรรษพร แสงโยจารย์0932451663
2หนองหาน 2100.006.0834.4722.7926.87ศน.พิศมัย แก้วแสงใส0847934219
3หนองหาน 3100.007.6240.3729.6132.22ศน.จุฑาพร อนุสรณ์0836740311
4หนองหาน 4100.008.6625.7419.1831.79ศน.ชวลิต นามโยธา0847934219
5บ้านดุง 1100.0012.7040.1321.6622.27ศน.ปรีชา อินสุวอ0847778534
6บ้านดุง 2100.002.3326.0512.0514.79ศน.บำเพ็ญ วรบุตร0642625185
7บ้านดุง 3100.007.9029.7820.1621.13ศน.มงคล จันทร์งาม,ศน.ทวีชัย ลำมูล0886464374,0971148338
8บ้านดุง 4100.0010.5330.1330.6031.17ศน.ศิริกัญญา ดรครชุม0885164436
9ไชยวาน100.0012.1035.1621.5119.56ศน.อรอนงค์ ซิมป์สัน,ศน.วาสนา ธนูนิล0935562090,0872364235
10ทุ่งฝน100.005.8434.9515.9726.06ศน.ลักขณากร ทรงถิ่น0918681599
11พิบูลย์รักษ์100.004.5925.7119.4118.51ศน.มะลิวัน สมศรี0934685557
12กู่แก้ว100.004.9538.2425.4716.80ศน.บุญกอง บุดดีคำ0802456832
 
     
 
     
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ