ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่ม :
 
IDOBECSMISชื่อที่อยู่ตำบลอำเภอระยะทางผู่บริหารเบอร์โทรกลุ่ม
104168054668054641030041บ้านวังฮางหมู่ที่ 11 บ้านวังฮางสร้อยพร้าวหนองหาน12นายธนา พรมมา0933201498หนองหาน 1
104168054768054741030042บ้านนาเยียหมู่ที่ 4 บ้านนาเยียสร้อยพร้าวหนองหาน13นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์0650822983หนองหาน 1
104168054868054841030043บ้านสร้อยพร้าวหมู่ที่ 1 บ้านสร้อยพร้าวสร้อยพร้าวหนองหาน10นางสาวรัดดาวัล พานาดา0910649536หนองหาน 1
104168054968054941030044บ้านหงษาวดีหมู่ที่ 6 บ้านหงษาวดีสร้อยพร้าวหนองหาน12นายธีรภัทร ป้องปิด086-2286458หนองหาน 1
104168055068055041030045บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์หมู่ที่ 3 บ้านโคกก่องสร้อยพร้าวหนองหาน6นายรังสรรค์ ชำนิยันต์0969062582หนองหาน 1
104168054168054141030046บ้านดอนนางคำหมู่ที่ 1 บ้านดอนนางคำสะแบงหนองหาน13นายทองใส สมเทพ0885613351หนองหาน 1
104168053768053741030047บ้านสะแบงหมู่ที่ 7 บ้านสะแบงสะแบงหนองหาน7นายสุรชัย แสงศิลา0812606857หนองหาน 1
104168053868053841030048บ้านโนนนาสร้างหมู่ที่ 6 บ้านนาสร้างสะแบงหนองหาน11นายกานตพงศ์ สุทธิประภา0898407231หนองหาน 1
104168053968053941030049บ้านบ่อปัทม์หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปัทม์สะแบงหนองหาน11นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล0849556109หนองหาน 1
104168054068054041030050บ้านดงวังพังหมู่ที่ 5 บ้านดงวังพังสะแบงหนองหาน14  หนองหาน 1
104168051268051241030066บ้านม่วงประชาบํารุงหมู่ที่ 12 บ้านม่วงหนองหานหนองหาน7นายสายัณห์ บุฮม0628956255หนองหาน 1
104168051368051341030067บ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)หมู่ที่ 4 บ้านยางหนองหานหนองหาน9นางแสงแข ศรีฉายา0885620464หนองหาน 1
104168051468051441030068บ้านหนองงิ้วหมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้วหนองหานหนองหาน7นางสาวกฤติยา จันทรเสนา0877578378หนองหาน 1
104168051568051541030069บ้านดงโพนยอหมู่ที่ 8 บ้านโพนยอหนองหานหนองหาน7นายศักดิ์ชัย ใจแป้0953080255หนองหาน 1
104168050868050841030070บ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อหนองหานหนองหาน5นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง0817088849หนองหาน 1
104168050468050441030071อนุบาลหนองหานวิทยายนหมู่ที่ 11หนองหานหนองหาน0นางศรีสมร สนทา0819659639หนองหาน 1
104168050568050541030072บ้านหนองหาน (วันครู 2502)หมู่ที่ 10หนองหานหนองหาน1นายประยุทธ นามโยธา0819659639หนองหาน 1
104168050668050641030073บ้านเชียงงามหมู่ที่ 3 บ้านเชียงงามหนองหานหนองหาน1นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี0918633209หนองหาน 1
104168050768050741030074บ้านโสกหมูหมู่ที่ 9 บ้านโสกหมูหนองหานหนองหาน5นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์0819749206หนองหาน 1

 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3