กราฟแสดงสัดส่วนสภาพของสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด
  จำนวนสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด  
 
สภาพสิ่งก่อสร้างจำนวน
ทรุดโทรม265
ดี913
พอใช้727
 
     
  อันดับโรงเรียนที่มีสิ่งก่อสร้างชำรุดสูงสุด  
 
อันดับชื่อโรงเรียนจำนวน
1 บ้านนาชุมแสง8
2 บ้านดงยางพรพิบูลย์7
3 บ้านป่าก้าว7
4 บ้านหนองไผ่พิทยาคม7
5 ชุมชนกุดค้า6
6 บ้านดงหวาย6
7 ธาตุน้อยก่อสำราญ5
8 บ้านคำน้ำทิพย์5
9 บ้านดงคำ5
10 บ้านตูม5
 
   
 
   
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานนีเขต 3