รายงานสิ่งปลูกสร้างทรุดโทรมของโรงเรียนในสังกัด
 
กลุ่ม :
 
โรงเรียน :
IDSMISPERCODEชื่อประเภทสิ่งก่อสร้างแบบลำดับปีงบประมาณจากจำนวนเงินรายละเอียด1รายละเอียด2รายละเอียด3รายละเอียด4รายละเอียด5รายละเอียด6รายละเอียด7สภาพหมายเหตุ
7741030041680546บ้านวังฮางอาคารเรียนป.1ซ12520งบประมาณต้นสังกัด150000จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้องพื้นที่ : ห้อง 50 ตารางเมตรห้องเรียน 4 ห้องห้องพิเศษ 1 ห้องห้องว่าง 0 ห้องห้องปฏิบัติการ 0 ห้องห้องอื่นๆ 0 ห้องทรุดโทรม 
 
 
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานนีเขต 3