จำนวนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของโรงเรียนในสังกัด
 
SMISชื่อกลุ่มถังเก็บน้ำอาคารเรียนเรือนเพาะชำรั้วบ้านพักภารโรงบ้านพักครูบ่อเลี้่ยงปลาสนามเด็กเล่นอาคารอเนกประสงค์ถนนหอสมุดส้วมบ่อน้ำตื้นสนามกีฬา
41030201บ้านม่วงคอนสายกู่แก้ว04010000100005
41030204บ้านหนองช้างคาวหนองบงกู่แก้ว02000100111201
41030206บ้านคำแคนแก่นคูณกู่แก้ว12000000110100
41030208บ้านค้อดอนแคนกู่แก้ว34000210210001
41030210บ้านวังแข้กู่แก้ว12000001100100
41030211บ้านโนนทองอินทร์กู่แก้ว01000001300000
41030212บ้านหัวหนองกู่แก้ว03110101110001
41030213บ้านยางเหล่าสวนกล้วยกู่แก้ว03010200210000
41030214อนุบาลกู่แก้วกู่แก้ว03000100101000
41030215บ้านซำป่าหันกู่แก้ว01000000111101
41030216บ้านซำป่ารังกู่แก้ว12010010210002
41030090บ้านหนองแวงตาดไชยวาน22010111211002
41030091บ้านคำเลาะไชยวาน43010210711402
41030092บ้านคำน้ำทิพย์ไชยวาน22000100200100
41030093บ้านคำบอนไชยวาน02000020101303
41030094บ้านวังชมภูไชยวาน22000001301200
41030095บ้านดงพัฒนาไชยวาน02010101210100
41030096สยามกลการ 3ไชยวาน12010201211301
41030097อนุบาลไชยวานไชยวาน15010101711405
41030098เพียปู่หนองเรือไชยวาน03000000401300
41030099ร่มเกล้า 2ไชยวาน15010101101002
41030100บ้านหนองแซงไชยวาน12010101431402
41030101หนองแวงวิทยาไชยวาน24010201400202
41030102บ้านคำยางไชยวาน21000001100101
41030103บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ไชยวาน13000001311300
41030104บ้านคำม่วงไชยวาน02000101200000
41030105บ้านห้วยยางชัยพรไชยวาน03100101300502
41030106บ้านป่าก้าวไชยวาน33020001110003
41030107บ้านโนนสมบูรณ์ไชยวาน02000100101100
41030108บ้านหนองอิอูไชยวาน02000101110101
41030109บ้านหนองหลักไชยวาน05000000301000
41030110ชุมชนสะงวยไชยวาน04010011011002
41030111บ้านนาปู-นากลางไชยวาน22000101100000
41030112บ้านหัวหนองยางไชยวาน02000101100000
41030075อนุบาลทุ่งฝนทุ่งฝน03011231311003
41030076บ้านท่าช่วงทุ่งฝน02000001100000
41030077ชุมชนกุดค้าทุ่งฝน03000300210001
41030078บ้านโนนสะอาดทุ่งฝน13010111110202
41030079ธาตุน้อยก่อสำราญทุ่งฝน03010300110003
41030080บ้านโพนสูงทุ่งฝน03010001011000
41030081บ้านทุ่งใหญ่ทุ่งฝน02100201200302
41030082ชุมชนคำตานาหนองกุงทุ่งฝน04001200101000
41030083บ้านคำเจริญทุ่งฝน01000101111203
41030084บุญมีศรีสว่างทุ่งฝน02000000101000
41030085บ้านโนนสมบูรณ์ทุ่งฝน01000201100000
41030086บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดาทุ่งฝน02000010101001
41030087บ้านนาชุมแสงทุ่งฝน04010410211024
41030088บ้านช้างทุ่งฝน02000300101000
41030089บ้านนาทมทุ่งฝน03000200100000
41030153บ้านนาโฮงบ้านดุง 111010000100202
41030154บ้านหนองไฮโนนสำราญบ้านดุง 123010000110200
41030155บ้านปอพานบ้านดุง 104010001110004
41030156บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถบ้านดุง 126010210121304
41030157บ้านหนองสองห้องบ้านดุง 103000010100200
41030158บ้านถ่อนคำหวดบ้านดุง 103000000100000
41030169บ้านนาจานบ้านดุง 104010131111404
41030170บ้านฝางบ้านดุง 104010020211103
41030171บ้านดงค้าพัฒนาบ้านดุง 112000101110100
41030172บ้านปากดงบ้านดุง 102000000200100
41030176ศรีขวัญเมืองบ้านดุง 104000101201000
41030177พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์บ้านดุง 103000100200000
41030178อนุบาลศรีสุทโธบ้านดุง 144000200300301
41030119บ้านหนองลาดบ้านดุง 224000300100102
41030120บ้านโพธิ์ท่าเมืองบ้านดุง 211000101111100
41030121บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยบ้านดุง 202000201101000
41030122บ้านนามั่งบ้านดุง 213000111100002
41030123บ้านนาคำพรสันติบ้านดุง 203000101101000
41030124บ้านหัวดงยางบ้านดุง 202000100100000
41030125บ้านดอนขี้เหล็กบ้านดุง 203010101210001
41030126บ้านนาดีบ้านดุง 202020011110003
41030127บ้านดงวัฒนาบ้านดุง 203010200200102
41030128บ้านคำบอนโนนสมโภชน์บ้านดุง 201010001101102
41030129บ้านคำสง่าประชาสรรค์บ้านดุง 201100000101103
41030130บ้านโนนงามอุดมวิทย์บ้านดุง 202010021111103
41030131บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์บ้านดุง 202000000101000
41030132บ้านวังคางฮูงบ้านดุง 205010221200102
41030133บ้านท่าบ่อยางบ้านดุง 201010101100200
41030134บ้านนาคำวังบ้านดุง 202000001100201
41030135บ้านนาไหมบ้านดุง 233110320210402
41030136บ้านกุดดู่อุดมวิทย์บ้านดุง 222010211211101
41030137บ้านเมืองนาซำบ้านดุง 201000100100200
41030113ชุมชนดงเย็นบ้านดุง 303000000100000
41030114บ้านป่าเป้าบ้านดุง 323020000111003
41030116บ้านดงแสนสุขบ้านดุง 303000100100000
41030117บ้านโนนชัยศิลป์บ้านดุง 352020100210001
41030138บ้านดงหวายบ้านดุง 313000011111001
41030139บ้านตูมบ้านดุง 334010201200302
41030140บ้านทรายมูลบ้านดุง 303010101100002
41030141บ้านเหล่าอุดมบ้านดุง 313010011111001
41030142บ้านดงยางบ้านดุง 302000100000001
41030143บ้านจันทน์บ้านดุง 303000100101100
41030144บ้านหนองกาโนนสิมมาบ้านดุง 313000101200303
41030164บ้านม่วงบ้านดุง 301000101101000
41030165บ้านเมืองไพรบ้านดุง 302000000100000
41030166บ้านศรีเมืองบ้านดุง 304000200100000
41030167บ้านหนองสว่างบ้านดุง 305000100200000
41030168กมลศิลป์สามัคคีบ้านดุง 312100100111102
41030173กำแมดคำเจริญบ้านดุง 302010000100000
41030174ชุมชนวังทองบ้านดุง 305010221211001
41030175บ้านเหล่าหลวงบ้านดุง 302000100100000
41030115บ้านโนนหอมบ้านดุง 414010000211003
41030145บ้านนาสีนวลบ้านดุง 404000100000200
41030146บ้านโนนศรีทองบ้านดุง 403010001000100
41030147บ้านชัยบ้านดุง 402000100100000
41030148บ้านดงไพรวัลย์บ้านดุง 403000101100100
41030149บ้านกล้วยบ้านดุง 403000100101000
41030150บ้านโนนสะอาดบ้านดุง 404000100200000
41030151บ้านทุ่งบ้านดุง 402000101100100
41030160บ้านสมวิไลบ้านดุง 402001000100000
41030161บ้านงิ้วมีชัยบ้านดุง 402000000110300
41030162บ้านตาดโนนทองหลางบ้านดุง 401010000100101
41030163บ้านโคกกลางบ้านดุง 413020101311002
41030179บ้านโคกคำไหลบ้านดุง 402000000110001
41030180บ้านอ้อมกอบ้านดุง 414000010200001
41030181บ้านดงดาราบ้านดุง 405000000201100
41030182บ้านโนนสมบูรณ์บ้านดุง 402000001200000
41030183บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติบ้านดุง 402010100310001
41030184บ้านนายมพิบูลย์รักษ์23100110101001
41030185บ้านดอนกลอยพิบูลย์รักษ์03000101101100
41030186บ้านไทยพิบูลย์รักษ์11010001120003
41030187หว้านใหญ่ประชาคมพิบูลย์รักษ์12010101110000
41030188บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำพิบูลย์รักษ์12010211320301
41030189บ้านดงยางน้อยโนนตาลพิบูลย์รักษ์12000000211100
41030190บ้านดอนม่วงพิบูลย์รักษ์22000020101202
41030191บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)พิบูลย์รักษ์13010101301101
41030192บ้านนาทรายน้ำรอดพิบูลย์รักษ์05000300111100
41030193นานกหงส์เสรีมีชัยพิบูลย์รักษ์02020101100000
41030194บ้านถ่อนนาเพลินพิบูลย์รักษ์05000300111001
41030195บ้านไชยวานโนนลือชัยพิบูลย์รักษ์04000101100000
41030196อนุบาลพิบูลย์รักษ์พิบูลย์รักษ์24010211321006
41030197บ้านโพธิ์พิบูลย์รักษ์02000011101001
41030198บ้านดงยางพรพิบูลย์พิบูลย์รักษ์32020101110203
41030199บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)พิบูลย์รักษ์01000000100100
41030041บ้านวังฮางหนองหาน 112010100331103
41030042บ้านนาเยียหนองหาน 112000011200000
41030043บ้านสร้อยพร้าวหนองหาน 104000010110402
41030044บ้านหงษาวดีหนองหาน 102010001200000
41030045บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์หนองหาน 112010011112202
41030046บ้านดอนนางคำหนองหาน 112010011221203
41030047บ้านสะแบงหนองหาน 105111001110003
41030048บ้านโนนนาสร้างหนองหาน 102010000000102
41030049บ้านบ่อปัทม์หนองหาน 103040011110102
41030050บ้านดงวังพังหนองหาน 104010000110002
41030066บ้านม่วงประชาบํารุงหนองหาน 112010010300103
41030067บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)หนองหาน 111010011121001
41030068บ้านหนองงิ้วหนองหาน 101000000100000
41030069บ้านดงโพนยอหนองหาน 101000001100000
41030070บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)หนองหาน 102010001110001
41030071อนุบาลหนองหานวิทยายนหนองหาน 102000001400000
41030072บ้านหนองหาน (วันครู 2502)หนองหาน 103010000110001
41030073บ้านเชียงงามหนองหาน 102020000111200
41030074บ้านโสกหมูหนองหาน 102000001100000
41030001บ้านกั้งโนนสะอาดหนองหาน 203000001101000
41030002บ้านหนองกล้าหนองหาน 201000001120000
41030003บ้านหนองเต่าดอนหายโศกหนองหาน 212010101110002
41030004บ้านบ่อคําหนองหาน 202000001100001
41030005บ้านนาอุดมหนองหาน 202000100200000
41030015บ้านป่าก้าวหนองหาน 213010111111401
41030017บ้านหนองกุงดอนบากหนองหาน 202120011111101
41030019บ้านนาฮังหนองหาน 212010011111002
41030020บ้านผักตบประชานุกูลหนองหาน 203000101100200
41030021บ้านหนองบัวหนองหาน 212010000111202
41030031บ้านนางิ้วหนองหาน 202000000100200
41030032บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรีหนองหาน 202000001100000
41030033บ้านศาลาหนองหาน 201000001121000
41030034บ้านโคกสว่างนาดีหนองหาน 212000000111101
41030035บ้านสะคามหนองหาน 202000000100100
41030036บ้านโคกทุ่งยั้งหนองหาน 202000000101100
41030037บ้านดอนยางเดี่ยวหนองหาน 211000000100000
41030038บ้านนิคมหนองตาลหนองหาน 204000000100000
41030039บ้านโพนงามหนองหาน 203000000200000
41030040บ้านดงคำหนองหาน 213000101101001
41030022บ้านพังงูหนองหาน 302000100100000
41030023บ้านขาวัวหนองหาน 301010101211111
41030024บ้านพังซ่อนหนองหาน 323010011110003
41030025บ้านเรืองชัยหนองหาน 301010000311102
41030026บ้านโคกถาวรทรายงามหนองหาน 302000001110200
41030027บ้านม่วงหนองหาน 301010100110101
41030028บ้านนาดีหนองหาน 301000000101000
41030029บ้านดอนกลางตาลเดี่ยวหนองหาน 301000000101100
41030030บ้านหนองหญ้ารังกาหนองหาน 301000000101000
41030051บ้านหนองสะหนายหนองหาน 302000000100000
41030052บ้านหนองบัวแดงหนองหาน 303000000301000
41030053บ้านหนองไผ่พิทยาคมหนองหาน 324000211110402
41030054บ้านดงบากโนนสวรรค์หนองหาน 315010000211302
41030055บ้านเพ็กคำบากหายโศกหนองหาน 313010101111101
41030006บ้านดูนประชารัฐหนองหาน 403010000100300
41030007บ้านคำอ้อหนองหาน 412000011211101
41030008บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)หนองหาน 404010000201001
41030009บ้านปูลูหนองหาน 422000000000000
41030011บ้านหันน้อยหนองหาน 432010001210000
41030012ธาตุดอนตูมหนองหาน 412020011121402
41030013บ้านยาหนองหาน 401000000100200
41030014บ้านหนองผือหนองหาน 401000001111100
41030056ชุมชนบ้านหนองเม็กหนองหาน 415010001211301
41030057บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดหนองหาน 403000000100000
41030058บ้านหนองนกทาหนองหาน 412010101100000
41030060บ้านหนองตาใกล้หนองหาน 401000001301000
41030061บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านหนองหาน 412010111110113
41030062บ้านเม็กดงเรืองหนองหาน 414000000211100
41030063บ้านต้องหนองสระปลาหนองหาน 403000000100000
41030064บ้านดงบังหนองเขื่อนหนองหาน 402010000121302
41030065บ้านหนองบัวน้อยหนองหาน 401000011101000
 
 
 
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานนีเขต 3