รายงานสภาพสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนในสังกัด
 
ลำดับประเภทสิ่งปลูกสร้างดีพอใช้ทรุดโทรม
1ถังเก็บน้ำ263649
2อาคารเรียน28018058
3เรือนเพาะชำ261
4รั้ว56357
5บ้่านพักภารโรง202
6บ้านพักครู454841
7บ่อเลี้ยงปลา20279
8สนามเด็กเล่น314822
9อาคารอเนกประสงค์13812930
10ถนน70313
11หอสมุด59218
12ส้วม936718
13บ่อน้ำตื้น130
14สนามกีฬา909617
 
 
 
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานนีเขต 3