ระบบบริหารข้อมูลวัคซีน สพป.อุดร 3 และตรวจสอบสิทธิ์
ลงทะเบียน
 
เลขบัตร  คำนำหน้า  ชื่อ  สกุล  เพศ  วันเกิด  เดือน เกิด  ปีเกิด   โรงเรียน อำเภอ 
ตำบล   เบอร์โทร  
ตรวจสอบสิทธิ์
 
 
     
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3